Polityka prywatności

  •  
  •  

Polityka prywatności, cookies i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Piotr Powaga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEWIKA Piotr Powaga z siedzibą przy ulicy Pożarowej 3B/15, 03-309 Warszawa, tel:793 429 988 email: sklep@olibanum.pl

Dane takie jak: imię (imiona), nazwisko, adres, adres wysyłki, dane przedsiębiorstwa na które ma być wystawiona faktura, nr telefonu, adres email, szczegóły zamówienia, przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, zawartej w związku ze złożeniem zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią złożonego zamówienia i danych niezbędnych do jego realizacji w tym potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wysyłki zamówionych towarów, nawiązania kontaktu z Klientem przez dostawcę i obejmuje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres do wysyłki, firma, NIP, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, po wyrażeniu przez Państwo zgody przesyłamy marketing mailowy w postaci Newslettera. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, nazwę firmy, adres poczty elektronicznej. Udzieloną zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie poprzez przesłanie maila o takiej treści na adres sklep@olibanum.pl lub klikając w link umożliwiający automatyczne wypisanie się z listy mailingowej zamieszczony w Newsletterze.

Na podstawie uzasadnionego interesu i zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zachowujemy powyższe dane w celu realizacji umowy oraz uzyskania świadczenia z niej wynikającego, jak również w celu realizacji ustawowych obowiązków podatkowych.

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji płatności, dostawy towaru oraz celach administracyjnych i administracyjnych. Podmiotami tymi mogą być: Przelewy 24, Poczta Polska, Ruch SA, przedsiębiorstwo hostingowe prowadzące strony internetowe administratora, biuro rachunkowe, przedsiębiorstwo rozsyłające maile w imieniu administratora.

Dane Klienta nigdy nie były i nie będą przedmiotem sprzedaży.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który sprzedawca zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów podane na niniejszej platformie www.olibanum.pl przekazanych w formie wiadomości mailowych, telefonicznie, listownie i każdy inny sposób w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, jednak z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta.

Klient ma prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.


  •  
  •